I aprildagene 25, 26 og 27 ble det avholdt dugnad på Fjelltun, hvor det deltok folk fra flere av våre menigheter. Mye ble gjort i disse dagene alt fra skraping,maling, kjøkkentjeneste og utskifting av panel på hele frontveggen av Gautebu.

Se på bilder nedenfor: