Gi gave

Du kan støtte oss på en av følgende måter:

Sette inn penger på vår konto
2635 17 80990 hos Drangedal Sparebank
Skattefragragsordning
Du kan si i fra at du ønsker å gå inn i en ordning hvor du får skattefragrag på beløpet som ønsker å gi. For å få til dette må du sende (ikke på e-post) oss fødsel- og personnummer, da dette skal brukes som dokumentasjon til skattemyndighetene. Kontakt Rolf Terkelsen, rntjobb@gmail.com eller mobil 47854739

 

.