Virksomheten er organisert som en medlemsforening med eget valgt styre. Fjelltun er lokalisert til Lia i Drangedal kommune, Telemark fylke. Medlemskap kan tegnes av menigheter tilknyttet Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Virksomheten har 12 menigheter som eiere, representert ved lokale menigheter på Sør/Østlandet.

Fjelltun Leirsted (2)

Foreningens formål er å drive barn og ungdomsarbeid, herunder å eie og drive Fjelltun til beste for barn og ungdomsarbeidet i og utenfor de menigheter som er medlemmer. Eierne har en klar målsetting om å kunne bruke stedet i sitt eget arbeide til leier og stevner. Kombinert med generell inntektsgivende utleie og arrangement for å sikre fortløpende inntekter til Fjelltuns drift.

Historikk

Frikirken kjøpte gamle Lia skole i 1962. Første leiropphold ble gjennomført sommeren 1963, som teltleir på jordet nedenfor leirstedet. Det siste bygget som ble oppført i 2005-6 var Fjellbu, med 12 rom og plass til 46 personer fordelt på 3- og 4-mannsrom. Alle rom har egen dusj og toalett.

Aktivitet idag

Vi har stor utleievirksomhet i helgene til forskjellig lag og gruppe fra våre menigheter og andre organisasjoner.

  • I påsken har vi to påskeleirer og om sommeren er det høyseseomg på leirer.
  • I juni måned er det to barneleirer.
  • I juli og august er det  3 grupper med undommer fra Tyskland som vil sette sitt preg på Fjelltun med opp til 100 personer.
  • Utover høsten fram til november er nesten alle helger belagt av menigheter og lag som har  sine turer til Fjelltun

Fritid – bading, sandvolley, fotball

Fjelltun leirsted ligge rett ved Fjellgårdselva med fantastiske muligheter for bading og andre vannaktiviteter. Badetemperaturen i Fjellgårdselva kan på varme dager komme opp på 26 grader. Rett ved elva og Fjelltun ligger også en fin sandvolleybane som er flittig brukt. Bak Fjelltun har vi en fotballbane som utover fotball, benyttes til ulike aktiviteter av de overnattende grupper vi har.