Fjelltun i våre hjerter.

Fjelltun har en stor plass i manges hjerter derfor arbeides det aktivt for at Fjellun skal ha en god utvikling og være et godt sted å komme til både for oss i menighetene og fore andre som ønsker å bruke stedet.

Først og fremst er Fjelltun til for menighetene og da ikke minst som leirsted der barn og unge kan samles. Vi er mange som har gode oppleevelser og et nært møte med Jesus på leir. Vårt høyeste ønske er at Fjelltun skal være et slikt sted også i framtiden.

Det gledelige er at leirarbeidet har tatt seg opp med flere deltagere enn på  lenge.  Dette vil vi være med å legge rette for skal fortsette.

 

 

Renovering av bygninger:

Fjelltun trenger sterkt til renpvering for at  stedet skal fungere på best mulig måte og være attraktivt å bruke. Her trengs bygningsmessige utbedringer og maling av bygninger utvendig og innvendig.   NOE er alt gjort se bilder under “vårens eventyr”.  Men en større reperasjon av taket står for tur og må gjøres snarest!

Dugnad:

Det blir arrangert flere dugnader nå i år. Ta kontakt med pastor i din menighet å få greie  på dato – og meld deg på. Mat og eventuell overnatting er gratis!   Tre dugnads helger er avholdt i 2016,  Frontvegg på Gautebu  er skiftet og malt. Hovedbygg og Liabu er også ferdig malt  Taket på Hoved bygg er reparert og tett. Se “Vårens eventyr”

Gledelig:

Det gledelige er at Frikirken Fordelingsutvalg har tildelt oss Kr. 500 tusen til en større revovering…

Innsamling:

Det settes nå i gang en stor innsamling til videre renovering og utvikling. Målet er å få inn minst like mye son vi får fra Frikirkens Fordelingsutvalg. Vi vet at det er mange venner av Fjelltun som gjerne vil være med å løfte Fjelltun både i bønn og givertjeneste, slik at den positive utviling vi nå erfarer kan fortsette og at stedet blir godt rustet for framtiden.

Gi din gave! (så snart som mulig)

Gavekonto: 2635 17 80990

Takk for at du står med oss i denne viktige  tjenesten!